O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNLARI

Arxiv saqloviga hujjatlarni topshirish bosqichida hujjatlarning to‘g‘ri tartibda solishni tashkil etish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar

Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida

Ўзбекистон Республикасининг Қонуни Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида Қонунчилик палатаси томонидан 2014 йил 29 октябрда қабул қилинган Сенат томонидан...