O'ZBEKISTON RESPUBLIKSI DAVLAT RAMZLARI

O’zbekiston Respublikasi Davlat Gerbi

O’zbekiston Respublikasi Davlat Gerbi

Davlat  gerbi  O‘zbekiston  Respublikasining  1992  yil  2  iyuldagi  616­ XII ­sonli  «O‘zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to‘g‘risida»gi Qonuni bilan tasdiqlangan. O‘zbekiston Respublikasi Davlat gerbi quyidagi...